» Regulamin

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Systemy płatności

 • Dotpay

Dane Firmy

 • Siedziba Firmy:
  ELITE-TRADE Sp z o.o.
  ul. Bobrecka 1
  43-400 Cieszyn
  woj. śląskie

  Biuro Obsługi Klienta
  ul. 1 Maja 270/1
  41-710 Ruda Śląska
  woj. śląskie
  NIP: 5482664935
 • E-mail:eshop@elite-trade.pl
 • Telefon+48 515719759
 • Godziny działania sklepuPoniedziałek - Piątek 9.00 - 16.00

Cennik

Pobierz cennik PDF

Regulamin

Sklep shopGold

Elite Trade Sp. z o.o. jako sprzedawca udostępnia swoim Klientom internetowy system zamówień http://eshop.elite-trade.pl. System ten pozwala na przeglądanie kartotek produktów w magazynie sprzedawcy. Na bazie tych produktów Klient ma możliwość samodzielnego budowania zamówień oraz składania zamówień. System shopGold pozwala także śledzić stan zobowiązań w stosunku do sprzedawcy.
 

ELITE-TRADE Sp. z o.o. zobowiązuje się w szczególności do:


1. Przyjmowania zamówień, kompletacji dostaw oraz dostarczania zamówionych produktów, zgodnie z harmonogramem dostaw lub ustalonym terminem.

 

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1. Odbioru zamówionych produktów od kuriera, w paczkomacie bądź osobiście.
2. Użytkowania systemu shopGold bez narażania właściciela na jakiekolwiek straty lub zagrożenia.
3. Terminowego dokonywania płatności za odebrane produkty,
4. Przestrzegania tajemnicy Handlowej sprzedawcy.
5. Podać prawidłowe dane osobowe oraz obowiązujące miejsce zamieszkania.
6. Przy zamowieniu podać prawidłowe dane dostawy.
 

Zamówienia. Dostawa.

1. Klient zobowiązany jest składać zamówienia na produkty z oferty sprzedawcy zamieszczonej na stronie http://eshop.elite-trade.pl.
2. W przypadku dostaw pod podany adres, będzie pobierana opłata zryczałtowana wg stawek wykorzystywanego kuriera. 
3. Zamówienia winny być składane poprzez wybranie produktów w shopGold oraz wysłaniem koszyka do realizacji.
4. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy dostawy produktów, jeżeli: 
a. dane do wysyłki są niekompletne lub źle podane.
b. nie wykonano płatności w terminie lub została ona odrzucona.
5. Zwrot pieniędzy za towar bez dodatkowych kosztów może mieć miejsce tylko w przypadku towarów które nie są rozpakowane lub informacja o wadzie produktu jest potwierdzona przez samego producenta po wysłaniu wybranego towaru do testów.
6. Wszelkie korekty czy odwołania dotyczące błędnie zamówionego towaru w sklepie muszą być zgłaszane niezwłocznie do sprzedawcy drogą mailową bądź faxem w celu korekty/wykasowania towarów w systemie sprzedaży. Brak natychmiastowej reakcji przed zmianą statusu zamówienia na "Zamówienie wysłane" u sprzedawcy w w/w przypadkach prowadzić będzie do dostarczenia towaru. Jeśli zaistnieje konieczność zwrotu towaru, koszt zwrotu zostanie pobrany od klienta.
7. Aby zamówić oprawki korekcyjne należy dostarczyć wypełniony dokument (GLORYFY- OPTYKA.pdf ) za pomocą poczty e-mail: eshop@elite-trade.pl wpisując w temacie oprawki korekcyjne oraz Imię i Nazwisko osoby zamawiającej a w treści numer zamówienia.
 

Cena. Płatność. Sprzedaż.

1. Szczegółowe warunki handlowe są wpisane do sytemu sprzedaży sprzedawcy.
2. Ceny podane są w walucie PLN i są cenami, w których jest doliczony podatek od towarów i usług (VAT).
3. Strony dopuszczają przedstawienie oferty w innych walutach niż PLN jako osobnej oferty.
4. Za dzień płatności strony uważać będą dzień wpłynięcia należnej kwoty na rachunek sprzedawcy.
5. Klient obowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z faktury zakupu towaru. W przypadku kwestionowania wysokości należnych kwot wynikających z faktur, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedającego przedstawiając stosowne wyliczenie.
6. W razie opóźnień w płatności kwot wynikających z wystawionych faktur, Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania wszelkich dostaw ze skutkiem natychmiastowym, aż do dnia zapłaty przez klienta całości kwot wynikających z faktur.
7. Klient zobowiązuje się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach.
8. Strony zgodnie postanawiają, iż z uwagi na ciągły charakter sprzedaży Sprzedawca może wystawiać faktury zbiorcze z kilku zamówień lub faktury okresowe za sprzedaż w danym miesiącu w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego za towary sprzedane w tym miesiącu.
 

Polityka prywatności


1. Niniejszy dokument stanowi Politykę ochrony danych osobowych obowiązującą w ELITE-TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, która jest również administratorem danych osobowych 
2. ELITE-TRADE Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób, które wyraziły zgodę na ich przetwarzanie. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni je przed dostępem osób niepowołanych. Sprzedawca zapewnia wszystkim osobom, które udostępniły swoje dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych, w szczególności prawo dobrowolności podawania danych, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Uprawnienia te mogą być wykonywane m.in. poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych, w tym za pośrednictwem adresu e-mail: eshop@elite-trade.pl
3. Sprzedawca wykorzystuje przekazane mu dane osobowe tylko w celach, na które dana osoba wyraziła zgodę. W celu korzystania ze sklepów internetowych prowadzonych przez sprzedawcę koniecznym jest udostępnienie tylko takich danych osobowych, które są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży towarów i prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
5. Każda osoba, która zarejestrowała konto w sklepie internetowym może w każdym czasie zażądać usunięcia jej konta, a po zmianie regulaminu logowanie do serwisu uwzględnia jego akceptację.
6. Każda osoba, która przekazała sprzedawcy swoje dane osobowe może w dowolnym czasie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie poprzez powiadomienie Administratora danych osobowych.
7. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ELITE-TRADE Sp. z o.o. 1 Maja 270/1 41-710 Ruda Śląska lub na adres mailowy: eshop@elite-trade.pl

Korzystanie z systemu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Przejdź do strony głównej